Sobre nosotros

Marc B. Trepat Carbonell i Antoni Batllori Miquel col·laboren professionalment des de l’any 1990. L’any 2002 funden batllori&trepatarquitectes amb domicili a l’Avinguda Diagonal núm. 538, 3r 1a, 08006, Barcelona. El despatx compta amb un equip de 6 arquitectes i està estructurat en dues vessants, edificació i urbanisme, essent cada un del socis especialistes en cada una d’aquestes facetes. Més de 20 anys de trajectòria professional ens avalen i ens han permès acumular una àmplia experiència en la redacció de projectes, direccions d’obra nova i rehabilitació d’edificis d’habitatges plurifamiliars, habitatges unifamiliars i residències assistides per a gent gran, així com d’altres edificis d’ús públic (pavellons poliesportius, residències per a disminuïts, centres d’atenció primària…). En matèria d’urbanisme s’han redactat diversos Plans Parcials i Especials, projectes d’urbanització, Plans de Millora Urbana i modificacions puntuals de Plans Generals.

Contacta

Contrata

A medida

Cuéntanos que quieres y nos adaptamos

Pide presupuesto

¿Tienes alguna duda?